חינוך ותרבות

קמפוס למקצועות המודיעין

משרד החקלאות גילת

מרכז דילר אוניברסיטת בן גוריון

מכללת סמי שמעון

מבנה פסיכולוגיה - אוניברסיטת בן גוריון

מבנה כיתות אונ בן גוריון

יד שרה

המרכז הפדגוגי

גשר אוניברסיטת בן גוריון

בית השאנטי

אונ׳ בן גוריון